รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เปิดรับสมัครยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 17 พ.ย. 2563 202

Share

            เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม 15 สาขา 57 รางวัล
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
            กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงขอเชิญชวน เยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือก "ยุวสตรีดีเด่น" จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
                 (1) ภาคเหนือ
                 (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                 (3) ภาคกลาง
                 (4) ภาคใต้
                 (5) กรุงเทพมหานคร
             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
             เบอร์โทร : 0 0236 8695, 0 2306 8925

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ