รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 พ.ย. 2563 834

Share

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดังนี้

1. ตำเเหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 2 อัตรา

2. ตำเเหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กเเละครอบครัว จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง สถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ