รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ติดตามครอบครัวของเด็กชาย อายุ 7 เดือน หลังจาก บพด.สตูล ได้ส่งคืนเด็กคืนสู่ครอบครัว

วันที่ของข่าว : 12 พ.ย. 2563 418

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามครอบครัวของเด็กชาย อายุ 7 เดือน ในพื้นที่ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หลังจาก บพด.สตูล ได้ส่งคืนเด็กคืนสู่ครอบครัว จึงได้ติดตามการเลี้ยงดูของครอบครัวให้เหมาะสมและถูกต้อง ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูเด็ก และให้กำลังใจแก่ครอบครัว พร้อมทั้งมอบนมพง แพมเพิสให้กับเด็ก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ