รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ของข่าว : 12 พ.ย. 2563 355

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ในตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ