รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 พ.ย. 2563 131

Share

ดย. กำหนดจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service) แก่บุคลากร ดย. โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม ดย.  
    

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ