รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายธนพล ประจิมทิศ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 พ.ย. 2563 118

Share

เด็กชายธนพล ประจิมทิศ เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุประมาณ ๑ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสำราญ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ตรวจสอบพบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสกับนายวิรัตน์ ซึ่งเดินทางไปทำงาน
ต่างประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันยังไม่กลับมา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดเลย หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๓ ๗๕๓๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ