รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และการบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันที่ของข่าว : 28 ต.ค. 2563 44

Share

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 ชั้น 8 กระทรวง พม. กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และการบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุมในงานดังกล่าว เพื่อพิจารณาการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และการบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ