รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

อธิบดีกรม ดย. ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10

วันที่ของข่าว : 22 ต.ค. 2563 26

Share

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2563 การประชุมดังกล่าวเป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชนในการพัฒนาเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นเวทีเพื่อหารือในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับเยาวชน จัดเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง โดยในปีนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ