รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมผลกระทบของโควิด-19 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า และติดตามประเมินผลโครงการ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 16 ต.ค. 2563 32

Share

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวอุไร เล็กน้อย เข้าร่วมการประชุมผลกระทบของโควิด-19 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า และติดตามประเมินผลโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และองค์กร UNICEF  ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ