รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

บทความจากอดีตผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS

วันที่ของข่าว : 14 ต.ค. 2563 27

Share

บทความจากอดีตผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในปี 2016 - 2020 จากตัวแทนเด็กและเยาวชนไทยที่บินลัดฟ้าสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัย ณ ประเทศญี่ปุ่นกับโครงการ JENESYS มาร่วมแบ่งปนประสบการณ์ ความรู้และแรงบันดานใจในการเตรียมตัวแก่ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201410160108_1.jpgpic_20201410160109_2.jpgpic_20201410160109_3.jpgpic_20201410160110_4.jpgpic_20201410160110_5.jpgpic_20201410160111_6.jpgpic_20201410160635_1.jpgpic_20201410160636_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ