รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน

วันที่ของข่าว : 8 ต.ค. 2563 27

Share

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย และนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ