รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเป็นผู้ฟังที่ดี หลังจากเลิกเรียน ควรหมั่นถามลูกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ต.ค. 2563 25

Share

นักจิตวิทยา บอกว่า...
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเป็นผู้ฟังที่ดี
หลังจากเลิกเรียน ควรหมั่นถามลูกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน

อะไรดีที่สุดในวันนี้ อะไรที่ลูกไม่ชอบเลยวันนี
ลูกนั่งทานข้าวกับใครวันนี้ กิจกรรมที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
คุณครูเป็นอย่างไรบ้าง ลูกเล่นกับใครวันนี้
โรงเรียนมีงานอะไรที่กำลังจะมาถึง
หมั่นพูดคุยเป็นประจำ ทำให้เป็นเรื่องปกติ
แล้วเด็กจะกล้าพูดกับเราในทุกๆเรื่อง

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ