รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

รองอธิบดี ดย. นำคณะสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เข้าพบ รมว.พม.

วันที่ของข่าว : 7 ต.ค. 2563 27

Share

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เพื่อนำผลการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ