รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563

วันที่ของข่าว : 11 ก.ย. 2563

Share

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการปรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า และแนะด้านกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ