รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด- 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

วันที่ของข่าว : 20 ส.ค. 2563 427

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้คำแนะนำเรื่องการส่งบุตรเข้ารับการศึกษาตามช่วงวัย การขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและนมผง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ