รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เรื่องแนวข้อสอบเข้าเป็นพนักงานราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 ก.ค. 2558

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มีผู้ประกาศว่ามี "แนวข้อสอบเก่า ตัวอย่างข้อสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื้อหาตรงตามหัวข้อประกาศสอบ ไฟล์ PDF ราคา 399 บาท หนังสือราคา 999 บาท" นั้น ไม่เป็นความจริง กรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่เคยมีการจัดทำเอกสารดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ