รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Working Holiday Scheme ไทยนิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย

วันที่ของข่าว : 10 ก.ค. 2558

Share

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย ลำดับที่ 1 - 300 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย ลำดับที่ 301 - 600 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง

รายชื่อผู้มิสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ลำดับที่ 601 - 800

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ