รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 ก.ค. 2563

Share

มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชนโดยใช้การพูดเป็นสื่อในทางสร้างสรรค์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563  หัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์" โดยเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมและใบใสมัครได้ตามไฟล์ที่แนบมา และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย)23/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร 02-246-5037, 02-246-3204 fax 02-644-4513 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ