รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

Open House บ้านพญาไท และบ้านปากเกร็ด ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 มิ.ย. 2563 312

Share

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดกิจกรรม “Open House บ้านพญาไท และบ้านปากเกร็ด” และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานรองรับเด็ก New Normal (ต้นแบบ) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยทางสถานศึกษาได้แจ้งกำหนดการให้เด็ก ๆ ได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบปกติ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่จะต้องไปโรงเรียนได้สามารถปรับตัวให้เข้าสู่ความปกติใหม่ (NEW NORMAL) และนำไปใช้ในสถานรองรับของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 107 แห่งทั่วประเทศ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ