รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ประชุมหารือการจ่ายเงินเยียวยาเด็กตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 22 มิ.ย. 2563

Share

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ศปก.กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือการจ่ายเงินเยียวยาเด็กตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด โดยมีนางสุภัชชา  สุทธิพล (อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน) นางเทพวัลย์  ภรณวลัย (รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน) ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ