รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ของข่าว : 19 มิ.ย. 2563

Share

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม. และนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1. ครอบครัวเด็กหญิงอายุ 13 ปี บิดาพิการและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพเก่าทรุดโทรม ที่บ้านท่ามะนาว ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 2. ครอบครัวเด็กหญิงอายุ 14 ปี มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีพื้นบ้าน ฝาบ้าน บานประตู ที่บ้านห้วยตะปอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ และ 3. เด็กชายอายุ 13 ปี อาศัยอยู่กับย่าเพียงสองคน โดยบิดามารดาได้ทอดทิ้ง มีฐานะยากจน มีรายได้เพียงเงินสวัสดิการสังคมของรัฐ ที่อยู่อาศัยมีสภาพเก่าทรุดโทรม ที่บ้านห้วยตะปอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ สำหรับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้กระทรวง พม.ได้ให้การช่วยเหลือตามภารกิจต่างๆของกระทรวงฯ อาทิ  การมอบเงินสงเคราะห์ต่างๆ  การมอบอุปกรณ์การเรียนและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็ก การตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  การฝึกการใช้อุปกรณ์ขาเทียม  การส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพ  การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆ จากรัฐ  และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือในระยะสั้นและยาวต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ