รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 22 มิ.ย. 2563 12

Share

เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอภิชาติ มารดาเด็กชื่อนางสาวจันทนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ