รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอโนชา หอมจิตร ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 22 มิ.ย. 2563

Share

เด็กชายอโนชา หอมจิตร เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อายุประมาณ ๓ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายทรงศักดิ์ มารดาชื่อนางสาวดาวเรือง เด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ