รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงรสิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 22 มิ.ย. 2563

Share

เด็กหญิงรสิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดาเด็ก เด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่สาธารณะ  เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลาน ของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ