รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ตายายดูแลหลาน 4 คน บ้านพักทรุดโทรม

วันที่ของข่าว : 26 พ.ค. 2563 300

Share

ผู้สูงอายุที่ต้องรับภาระหลานหลายคน และบ้านที่อยู่อาศัยมีสภาพไม่มั่นคง

การให้ความช่วยเหลือ

พมจ.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน 2,000 บาท และช่วยเหลือเงินซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 40,000 บาท

อำเภอควนขนุนจะสมทบทุนซ่อมแซมบ้าน 30,000 บาท 

ทีม onehome ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ