รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ดย. ห่วงใยเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 พ.ค. 2563

Share

"ดย. ห่วงใยเด็กและเยาวชน"

ฝากถึงผู้ปกครอง ควรดูแลบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอ
สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ด้วยความห่วงใย
สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ