รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวัย 13 ขายเขียงหาเงินเป็นทุนการศึกษาไว้รอเปิดเทอม

วันที่ของข่าว : 18 พ.ค. 2563

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือเด็กชาย 13 ปี  ขายเขียงแบ่งเบาภาระพ่อแม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ครอบครัวได้รับผลกระทบจาการระบาดโควิด-19 ทำให้ครอบครัวมีรายได้ลดลง และมีหนี้สินในระบบอีกสี่แสนบาท

การให้ความช่วยเหลือ

1.บพด.ตรังประสาน พมจ.ในการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

2.บพด.ตรังให้คำแนะนำด้านการศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ