รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ยาย อายุ 70 ปี อาศัยอยู่กับหลาน 4 คน

วันที่ของข่าว : 18 พ.ค. 2563

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่พร้อมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายปิยกูล คุณแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางเอ (นามสมมติ) อายุ 70 ปี อาศัยอยู่กับหลาน จำนวน 4 คน สภาพครอบครัวมีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยทรุมโทรมไม่มั่นคงปลอดภัย

การให้ความช่วยเหลือ :

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร มอบถุงยังชีพ พร้อมพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ 2,000 บาท และปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ในวงเงินหลังละ 22,500 บาท

2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบถุงยังชีพจากบ้านพักเด็กฯและเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร พร้อมนำชื่อเด็กเข้าพิจารณาให้เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท
3. เทศบาลนครสกลนคร มอบหมายนักพัฒนาชุมชน และกองช่าง ประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ