รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ด.ช.ยศกร สุภาพโรจน์ และด.ช.ธนดล สุภาพโรจน์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 14 พ.ค. 2563

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การช่วยเหลือเด็กชายยศกร สุภาพโรจน์ อายุ 6 ปี และเด็กชายธนดล สุภาพโรจน์ อายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคา 2563 ซึ่งประสบปัญหาเนื่องจากบิดามารดาแยกทาง ทอดทิ้งให้เด็กอยู่กับญาติโดยขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน ญาติไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ครอบครัวญาติมีฐานะยากจนต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรของตนที่อยู่ในวัยเรียน และญาติมีความประสงค์ ขอฝากเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามหาบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. นายเฉลิม ศรีประสาท อายุ 31 ปี (บิดาเด็ก) ติดตามบ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักข้าง อำเภอข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการติดตามปรากฏว่าไม่พบนายเฉลิม ศรีประสาท ซึ่งบ้านเลขที่หลังดังกล่าวมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่แทน นายเฉลิม ได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ไม่มีใครสามารถติดต่อได้
2. นางสาวนัฏพร สุภาพโรจน์ อายุ 25 ปี (มารดาเด็ก) ติดตามบ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักข้าง อำเภอข้างกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการติดตามปรากฏว่านางสาวนัฏพร สุภาพโรจน์ ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว เป็นบ้านของนายสาคร สุเมธา นางสาวนัฎพร มีศักดิ์เป็นหลานสะใภ้เจ้าของบ้านไม่ทราบว่าขณะนี้นาวสาวนัฎพร ไปพักอาศัยอยู่ที่ใด

3. นายหลุย ศรีประสาท อายุ 68 ปี (ปู่เด็ก) ติดตามบ้านเลขที่ 1/4 หมู่ที่ 2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวันครศรีธรรมราช ผลการติดตามปรากฏว่ากำนันวิฑูรย์ เอียดแก้ว ให้ถ้อยคำว่า นายหลุย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ปี และไม่มีใครติดต่อได้ ส่วนบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้านเช่าขณะนี้มีผู้อื่นเป็นคนเช่า
4. นายมนตรี สุภาพโรจน์ (ตาเด็ก) ติดตามบ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่านายมนตี ไม่สามรถรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูได้ เนื่องจากนายมนตรี มีความพิการเส้นเลือดในสมองตีบ พูดไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพี่ชายและบิดา

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ