รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

(ขยายเวลา) รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 5 พ.ค. 2563 57

Share

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล/ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น

ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ