รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการสอนภาษาจีน - อังกฤษ - คอมพิวเตอร์และทักษะวิชาชีพเบื้องต้น ออนไลน์ ฟรี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 เม.ย. 2563

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการสอนภาษาจีน - อังกฤษ - คอมพิวเตอร์และทักษะวิชาชีพเบื้องต้น ออนไลน์ ฟรี

ด่วนจำนวนจำกัด ‼️

เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) จำนวน 3 หลักสูตร รับจำนวนหลักสูตรละ 9,999 คน เริ่มสอนวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป คลิก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ