รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายณัฐวุฒิ จีนชิว ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 15 เม.ย. 2563

Share

เด็กชายณัฐวุฒิ จีนชิว เกิดวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสตานันท์ ติ๊บนางน้อย มารดาเด็กชื่อ นางสาวเพ็ญพักต์ จีนชิว เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอ  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ