รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

“ห่วงใยเด็กและเยาวชนไทย”

วันที่ของข่าว : 30 มี.ค. 2563

Share

เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่างระหว่างกัน

“ห่วงใยเด็กและเยาวชนไทย”


ด้วยความห่วงใย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ