รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ

วันที่ของข่าว : 26 มี.ค. 2563

Share

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ

"ความเข้มแข็งจากภายในตนเอง"

ในขณะที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด เป็นโอกาสในการสั่งสอนอบรมเด็กและเยาวชน
ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
ให้ความอบอุ่นกับลูก ให้ลูกเข้มแข็งจากภายใน แล้วลูกจะกล้าทำในสิ่งที่ดี มีเหตุผล


locus of control 

ด้วยความห่วงใย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ