รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

วันที่ของข่าว : 25 มี.ค. 2563 203

Share

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

คลังภาพ (Gallery)
pic_20202503072803_1.jpgpic_20202503072803_2.jpgpic_20202503072803_3.jpgpic_20202503072803_4.jpgpic_20202503072803_5.jpgpic_20202503072804_6.jpgpic_20202503072804_7.jpgpic_20202503072804_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ