รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ของข่าว : 18 มี.ค. 2563

Share

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขั้นตอนการคัดกรองก่อนเข้าหน่วยงาน
1.ล้างมือด้วยเจลแอลล์กอฮอล์
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ
3. ติดสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจแล้ว
4. เข้าลิฟท์ครั้งละ 5 คน โดนยืนตามเครื่องหมาย
5. ใช้ไม้จิ้มฟันในการกดลิฟท์ หากใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งในขวดที่เตรียมไว้

**หากอุณหภูมิ มากกว่า 37.5 ควรรีบพบแพทย์**

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ