รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

พม.ห่วงใยเด็กและเยาวชน ร่วมกันป้องกันไวรัส Covid-19 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 มี.ค. 2563

Share

พม.ห่วงใยเด็กและเยาวชน ร่วมกันป้องกันไวรัส Covid-19

ไวรัสโควิด-19 ระบาด ดูแลเด็ก ๆ อย่างไรในช่วงอยู่บ้านให้ปลอดภัยที่สุด ?
1. สอนลูกเรื่องการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"
2. สอนลูกให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี (ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม แล้วล้างมือให้สะอาด)
3. ชวนลูกดูแลสุขอนามัยในบ้าน
4. หากิจกรรมให้ลูกทำในช่วงอยู่บ้านอย่างมีความสุข
5. หลีกเลี่ยงการพาลูกออกไปสถานที่แออัด
หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

ด้วยความห่วงใย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ