รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมอบให้กับผู้ใช้บริการในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 มี.ค. 2563

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด สถานรองรับในสังกัดฯ 30 แห่ง รวมทั้งสิ้น 107 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน ประชาชนจิตอาสา และผู้ใช้บริการในหน่วยงาน ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมอบให้กับผู้ใช้บริการในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้การล้างมืออย่างถูกวิธี และการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ