รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เปิดรับสมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วม โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

วันที่ของข่าว : 15 มิ.ย. 2558

Share

 

1. ประกาศรับสมัคร WHS WHV 2015

2. วิธีสมัครผ่านระบบออนไลน์

3. รายละเอียด ไทย – นิวซีแลนด์

4. รายละเอียด ไทย - ออสเตรเลีย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ