รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับ

วันที่ของข่าว : 24 ก.พ. 2563

Share

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็ก และติดตามประเมินผลการดำเนินภายหลังการนำกรอบการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็กไปปรับใช้แก่หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กของสถานรองรับเด็ก 30 แห่ง และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในสถานรองรับเด็กไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กของสถานรองรับ 30 แห่ง และผู้แทนจากกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 62 คน ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ