รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 52 ราย

วันที่ของข่าว : 28 ม.ค. 2563

Share

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 52 ราย

เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รับรางวัลโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 320,000 บาท ซึ่งมอบโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

คลังภาพ (Gallery)
pic_20202801131606_1.jpgpic_20202801131606_2.jpgpic_20202801131606_3.jpgpic_20202801131607_4.jpgpic_20202801131607_5.jpgpic_20202801131607_6.jpgpic_20202801131607_7.jpgpic_20202801131608_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ