รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

วันที่ของข่าว : 27 ม.ค. 2563

Share

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการขอสัญชาติไทยให้แก่เด็กไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรจากสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมสังเกตการณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ