รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

พัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน

วันที่ของข่าว : 18 ม.ค. 2563

Share

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมืออาชีพ มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน และสามารถขับเคลื่อนการทำงาน ขององค์กรด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ประกอบกับนำกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์มาปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 107 คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ