รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ โดยวิธี e-bidding ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 27 ธ.ค. 2562

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำปรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ งบประมาณ 2563 โดยวิธี e-bidding เลขที่โครงการระบบจัดซื้อจัดจ้าง : 62127301767 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเวนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ