รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะฯ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 17 ธ.ค. 2562

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยวิธี e-bidding โดยจะดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - เดือนมกราคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ