รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

วันที่ของข่าว : 28 พ.ย. 2562

Share

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและครอบครัวอุปถัมภ์ในหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ทบทวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้มีการปฏิบัติงานด้านบุตรบุญธรรม และด้านครอบครัวอุปถัมภ์เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์จากสำนักงานพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่ง สถานสงเคราะห์เด็กและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก 19 แห่ง องค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมจำนวน 294 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ