รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข้อมูลแนะแนวโครงการ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

วันที่ของข่าว : 7 มิ.ย. 2558

Share

โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย

โครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์

กำหนดการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ