รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายธนภัทร์ เหมือนนึก ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 ส.ค. 2562

Share

เด็กชายธนภัทร์ เหมือนนึก เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวกานดา ขันทอง อายุ ๑๗ ปี
บ้านเลขที่ ๓๐/๒ หมู่ ๑ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ บิดาเด็กชื่อนายธนพล เหมือนนึก อายุ ๒๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๗ ซอยโพธิ์แก้ว ๓ แยก ๗
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ