รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายเอกชัย เย็นศิริ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 ส.ค. 2562 148

Share

เด็กชายเอกชัย เย็นศิริ เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวดารารัศมี คำแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๒/๑
หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บิดาเด็กชื่อนายอนาวิล เย็นศิริ อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ