รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงชยานันท์ ปะละใจ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ส.ค. 2562

Share

เด็กหญิงชยานันท์ ปะละใจ เกิดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวมัณฑิรา ปะละใจ อยู่บ้านเลขที่ ๒๖
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ครอบครัวมีฐานะยากจน จึงไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ประสงค์ฝากเด็กชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ